Národní sportovní agentura budí rozpaky už jen tím, že trojnásobí počet úředníků, s čímž Pavel Štohl rozhodně nesouhlasí

Začátkem května bude Senát České republiky projednávat návrh novely zákona o podpoře sportu, podle níž má převzít sportovní agendu včetně rozdělování dotací nově zřízená Národní sportovní agentura. Garančním zpravodajem tohoto návrhu zákona je místopředseda školského výboru Pavel Štohl. Vzhledem k tomu, že sport je v dnešní době fenoménem, který se dotýká téměř každého, a kolem jehož financování je stále hodně nejasností a spekulací, požádali jsme Pavla Štohla o rozhovor.


Znojemský senátor Pavel Štohl; foto: archiv redakce

Pane senátore, můžete stručně představit podstatu tohoto návrhu zákona o sportu?

Zákon se převážné týká převodu pravomocí z ministerstva školství na Národní sportovní agenturu, což má být vlastně neoficiální ministerstvo sportu. Je to politický akt, který podle mého názoru nevyřeší fungování sportu. Jsem přesvědčen, že není důležité, jaký úřad bude peníze do sportu rozdělovat, ale jak spravedlivě. Nejedná se o vládní návrh zákona, ale o poslanecký, což je v tomto případě dost neobvyklé. Jako kdyby už sport nebyl vládní prioritou, ke které se vláda zavázala ve svém programovém prohlášení.

Vy osobně tento návrh podporujete?

Musím přiznat, že jsem z něj mírně rozpačitý. Například se má téměř ztrojnásobit počet úředníků a pětkrát má narůst rozpočet na chod agentury oproti současnému stavu na ministerstvu školství. Navíc z návrhu novely není příliš zřejmé, v čem se změní činnost agentury oproti nynější činnosti odboru sportu ministerstva školství. Pokud bych tedy měl návrh zákona jako zpravodaj doporučit ke schválení, potřeboval bych si být jistý, že se opravdu zlepší systém rozdělování dotací. A to zatím opravdu nejsem.

Co by mělo být hlavní prioritou v oblasti sportu?

Jednoznačná podpora sportování dětí a mládeže. Bohužel, v současné době pohybová zdatnost v tomto segmentu obyvatelstva je špatná. Je proto třeba začít, aby už malé děti měly co nejvíce možností ke sportování ve svém okolí, aby byla zajištěna dostupnost oddílů a klubů, protože to hraje velkou roli při rozhodování o sportovním zaměření mladé generace. A to zejména na prvním stupni základní školy, tedy v době, kdy děti nejvíce získávají zdravé návyky a vztah ke sportu.

Jakou představu máte vy?

Je potřeba vytvořit dobré ekonomické podmínky pro sportování ve všech regionech. Zatím mám pocit, že se o tom více mluví, než dělá. Vždyť v současné době většina ze 7 500 klubů a jednot nemá dostatek peněz na svou činnost nebo na kvalifikované trenéry. A jak už bylo řečeno, abychom přitáhli děti ke sportu, je třeba pro ně vytvářet co nejvíce sportovních kroužků či soutěží a dalších aktivit, protože děti už dnes většinou nesportují spontánně, ale spíše při organizovaných akcích.

Co vy osobně děláte pro to, aby znojemské děti měly více možností sportovat?

Jednám na ministerstvu školství, jak získat finanční prostředky pro různé pohybové aktivity a soutěže ve školách a sportovních klubech na okrese. A kromě toho od samého počátku svého senátorství finančně podporuji ve Znojmě různé sportovní turnaje a soutěže pro děti. V minulých letech to byly například turnaje ve florbalu O pohár senátora, kterých se každoročně zúčastnily více než dvě stovky dětí prvního stupně základních škol z celého okresu. Mnohé děti zde vůbec poprvé poznaly nezapomenutelnou atmosféru sportovní akce.

-TIK-

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *