Generál Jiří Jaroš žádal smrt zastřelením, byl ale sťat gilotinou

Dne 7. dubna položili zástupci Sokola Znojmo a členové klubů vojenské a policejní historie v uniformách prvorepublikových vojáků, příslušníků finanční stráže, policie a četnictva, věnec k pamětní desce brigádního generála in memoriam Jiřího Jaroše.Tento voják byl před příchodem fašistů významnou osobnosti meziválečného vojenského života, poslední velitel pěšího 24. pluku ve Znojmě. Byl účastníkem druhého odboje, jeho pamětní deska je umístěna na domě číslo 1439/26 na znojemské Jarošově ulici.

Plukovník Jiří Jaroš byl zatčen 1. prosince 1939. Vězněn byl na Špilberku, v Sušilových a Kounicových kolejích v Brně, později ve Vratislavi. V listopadu 1942 byl s pěti dalšími spolupracovníky převezen k lidovému soudu do Stuttgartu. Během soudního procesu prokázal takovou statečnost a hrdost, že jeho spolupracovníkům byl trest smrti snížen na trest káznice.

Plukovník Jaroš byl však odsouzen k trestu smrti za vlastizradu a nadržování nepříteli. Rozsudek přijal velmi klidně, chtěl však zemřít jako voják. Jeho žádosti, aby byl zastřelen, však vyhověno nebylo. Byl sťat gilotinou 6. dubna 1943.

Nechť osud Jiřího Jaroše zůstává připomínkou, že má smysl se postavit zlu na odpor.

Čest jeho památce!

-kaT-

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *