Ševčík Group: Pokuta za černou skládku

Česká inspekce životního prostředí (dále jen ČIŽP) udělila společnosti Ševčík Group, s.r.o., pokutu sto tisíc za nelegální skládku na katastru obce Břežany. Firma, zajišťující především vodohospodářské stavby, demolice objektů a recyklaci odpadů, do skládky postupně od roku 2015 zavezla přes sedmdesát tisíc tun odpadu. Vedení obce odpadky ale nevnímalo jako skládku, podle slov starostky spíše jako mezideponii, tedy překladiště různého materiálu.


foto: archiv České inspekce životního prostředí

„My máme s touto firmou vyloženě dobré zkušenosti,“ sdělila břežanská starostka Jana Surovcová.

„O pokutě jsem se dozvěděla z internetu. Žádná iniciativa z naší strany nevzešla, vím, že si pan Ševčík vyřizoval v této věci povolení, asi se mu vše nepodařilo dotáhnout do konce, zúčastnila jsme se dokonce dvou jednání na toto téma,“ dodává Jana Surovcová.

Firma ale neměla jen souhlas Krajského úřadu Jihomoravského kraje nutný k nakládání s těmito odpady, ale ani žádný souhlas od příslušného stavebního úřadu pro skladování odpadů.

Skládku podle slov Tomáše Augustina, ředitele brněnského oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí, objevili jeho podřízení během šetření v roce 2018.

„Zjistili jsme, že se tam skladovalo například téměř tisíc osm set tun betonu, přes tisíc pět set tun asfaltové směsi, osm tun cihel, skoro tři tisíce tun směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků a asi šedesát pět tisíc tun zeminy a kamení.“

Proti udělené pokutě se společnost neodvolala. Důvody její majitel Petr Ševčík Znojemsku nesdělil: „Nejsem přesvědčen, že budete informovat o problému objektivně, ale spíše v duchu hesla, ať to tahá oči,“ komentoval celou záležitost.

Alžběta Janíčková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *