Den učitelů vyzdvihl Ladislava Pospíchala, Annu Kosourovou a Danu Svobodovou

Den učitelů připadá v České republice na 28. března a je dnem, který připomíná důležitost práce všech pedagogických pracovníků. Znojmo ho letos oslavilo v pátek 29. března. Při této příležitosti ocenili představitelé Města Znojma již pošesté výrazné pedagogické osobnosti škol a školských zařízení. Letos byli vyzdviženi tři znojemští pedagogové. Ladislav Pospíchal, Anna Kosourová a Dana Svobodová.„Zvláštní poděkování si zaslouží všichni, kdo se ve školách a školkách starají o to, aby se budoucí generace měla chuť se vzdělávat a rozvíjet své schopnost a dovednosti. Tímto bych rád poděkoval za trpělivost a energii, kterou našim dětem učitelky a učitelé věnují,“ řekl starosta Jan Grois, který předal společně s místostarostou Janem Blahou a s vedoucí odboru školství, kultury a památkové péče Denisou Krátkou ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost a ocenění v kategorii výrazné pedagogické osobnosti.

Ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost převzal znojemský rodák Ladislav Pospíchal ze Základní umělecké školy. Hudebnímu vzdělávání se věnuje již od roku 1972, kdy nastoupil na místní hudební školu. Od roku 1973 vedl cimbálovou muziku Polajka a hrál ve smyčcovém kvartetu. Dlouhá léta vedl na škole smyčcové oddělení a připravoval svoje žáky ke studiu na konzervatoři. Jeho nejúspěšnějším žákem je František Novotný – laureát soutěží a profesor brněnské Janáčkovy akademie múzických umění. Dalšími úspěšnými žáky jsou Alexander Bessa, Jiří Pospíchal a Marek Filip. Ladislav Pospíchal vedl komorní orchestr, který na škole vznikl, a byl iniciátorem znovuobnovení Klubu přátel hudby ve Znojmě. V současné době stále patří k platným hráčům Znojemského komorního orchestru.

V kategorii výrazné pedagogické osobnosti byly oceněny dvě pedagožky. První z nich je Dana Svobodová z Mateřské školy Pražská, v níž působí již od roku 1987 a zaměřuje se na práci s dětmi s odkladem školní docházky. Dále pomáhá s uváděním do praxe novým kolegyním. Velmi dobrých výsledků dosahuje v oblasti pohybových aktivit dětí. Její práce je velmi kladně hodnocena i rodiči.

Druhou oceněnou je Anna Kosourová ze Základní školy Mládeže, kterou nominovali samotní rodiče žáků. V úvodu nominace uvedli: „Třída pod vedením zkušeného kapitána plná námořníků pluje na jedné lodi už od první třídy.“ V této dlouhé společné plavbě oceňují rodiče i žáci obzvlášť laskavý a individuální přístup paní učitelky, díky němuž třída funguje jako jeden celek.

Nominovat na ocenění měli možnost ředitelé škol, školské kolektivy, ale také samotná veřejnost. Rozhodujícími kritérii při hodnocení navržených osobností byly mimořádná pedagogická, odborná a publikační činnost, nadstandardní práce (například projektové vyučování anebo péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami), zpracování projektů a zapojení do mezinárodních programů, metodická činnost či výrazná prezentace školy.

Zuzana Pastrňáková tisková mluvčí Města Znojma

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *