Ředitelka OHK Marie Jílková: Šikovní uplatnění najdou

Šikovní žáci s aktivním zájmem o práci ve svém oboru uplatnění naleznou, říká ředitelka znojemské Okresní hospodářské komory Marie Jílková. OHK podporuje podnikatele z našeho regionu, spolupracuje však i se středními školami v oblasti vzdělávání a navazování vztahů s místními firmami. Také SOU a SOŠ SČMSD je členem Okresní hospodářské komory Znojmo. Studenti různých oborů naší školy pomáhají na akcích, které OHK organizuje. Obrátili jsme se tedy s žádostí o rozhovor na ředitelku OHK Marii Jílkovou.


Ředitelka Okresní hospodářské komory Znojmo Marie Jílková s Karlem Doležalem, učitelem odborného předmětu automechanik na Přímce.

Paní ředitelko, jak hodnotíte spolupráci s Přímkou a práci našich studentů?

Spolupráce znojemské Okresní hospodářské komory s členskou firmou SOU a SOŠ SČMSD má již dlouholetou tradici a škola je významným partnerem při zajišťování většiny akcí pořádaných OHK Znojmo. Poděkování patří vedení školy za spolupráci a vstřícnost zejména při zajišťování seminářů a podnikatelských setkání pořádaných přímo v prostorách školy. Na Přímce je nám vždy zajištěn perfektní servis. Spolupráce středních škol s místními podnikateli je důležitá. Ti si z řad studentů a učňů vychovávají své budoucí zaměstnance. Takovým prostředníkem v této oblasti jim je právě OHK Znojmo.

Můžete říct něco bližšího k této spolupráci?

Spolupráce středních škol s místními podnikateli je důležitá a OHK Znojmo se snaží být prostředníkem v této oblasti. Jedním ze způsobů, jak provázat tuto spolupráci, jsou i exkurze pro žáky školy do firem našeho regionu. V letošním školním roce proběhla exkurze pro žáky prvního ročníku oboru Automechanik v Pneuservisu Kárník. Další exkurze proběhla ve společnosti Autodružstvo Znojmo, kde probíhají i odborné praxe žáků školy. Šikovní žáci s aktivním zájmem o práci tak jistě naleznou uplatnění v tomto oboru. Studenti různých oborů, kteří pomáhají při našich akcích, jsou vedeni zkušenými mistry odborné výuky k profesionálnímu výkonu při zajištění občerstvení a obsluhy účastníků akcí a jsou výbornou vizitkou nejen školy, ale i našeho regionu, který reprezentují. Studentům je vedle zajišťování akcí nabídnuta i možnost se zúčastňovat našich seminářů spolu s dalšími podnikateli a těchto možností často využívají zejména při pořádání akcí v cestovním ruchu nebo v seminářích, které se týkají podnikání. Studenti se aktivně zapojují do diskuzí a neváhají prezentovat svoje projekty.

Někteří studenti se po ukončení střední školy rozhodnou podnikat. Potřebují však poradit jak na to. Také OHK Znojmo nabízí informační a poradenský servis podnikatelům. Mohou tedy přijít s prosbou o pomoc? A kde vás ve Znojmě najdou?

Studentům, kteří se rozhodnou po ukončení střední školy podnikat, nabízí OHK Znojmo poradenský servis v rámci svého Informačního místa pro podnikatele. Úřad OHK Znojmo najdou zájemci na náměstí Svobody 18 v budově Komerční banky ve Znojmě ve třetím patře. Ve spolupráci se zástupci Města Znojma, HK ČR, KHK JM, OSSZ Znojmo, Úřadu práce, Finančního úřadu a dalších partnerů a za podpory Jihomoravského kraje vyřizujeme dotazy nejen začínajících podnikatelů. Pořádáme semináře a individuální konzultace k možnostem získání dotací a pro podporu podnikání.

OHK Znojmo nespolupracuje pouze s místními podnikateli. Díky výhodné geografické poloze našeho města jde také o spolupráci příhraniční. Především s rakouskými firmami. Mají Rakušané zájem o naše středoškoláky? Co byste doporučila studentům z Přímky, kteří uvažují o práci v zahraničí?

Pro zájemce o práci a podnikání v Rakousku pořádáme semináře s tímto zaměření ve spolupráci se zástupci velvyslanectví České republiky ve Vídni, agenturou CzechTrade a dalšími institucemi. Snažíme se tak společně nabízet kompletní servis pro podporu podnikání v našem regionu i v příhraničí. Všem zájemcům o práci v zahraničí bych určitě doporučila nejprve si předem získat dostatek informací o podmínkách dané země. V této oblasti úzce spolupracujeme také se znojemským Úřadem práce, který v rámci sítě EURES poskytuje služby užitečné všem pracujícím, uchazečům a zájemcům o práci i zaměstnavatelům, kteří mají zájem využívat práva volného pohybu osob.

Mgr. Kateřina Kotoučová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *