Zpětné zrcátko ételitá-sedm-desatěp

Lubo Kristek (narozen 8. května 1943 v Brně), multimediální umělec, o němž sociokulturní antropolog prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc., napsal: „Je představitelem vrstevnatého proudu evropské postmoderní kultury, jehož dílo osciluje mezi malbou, asambláží, plastikami a happeningem. Kristka charakterizuje umělecká hravost, interpretační pluralita a fraktálnost. Kosmopolitní aspekty jeho díla a schopnost uplatnit transkulturní zkušenost souvisí s jeho emigrací do tehdejší Spolkové republiky Německo.“ (Umění světa slovem a obrazem, Akademické nakladatelství CERM, Brno 2018)


Lubo Kristek;
foto: Patrik Uhlíř (www.patrikuhlir.cz)

Kristkovo vyzrávání ovlivnili zejména dva velikáni, s nimiž byl umělecky i lidsky v osobním kontaktu – Arno Lehmann v rakouském Salzburgu a Salvador Dalí ve španělském Port Lligatu.

Lubo Kristek žil ponejvíce v Landsbergu u Mnichova, kde v sedmdesátých letech minulého století založil tradici nočních vernisáží, které se později staly počátkem jeho happeningů, jež se uskutečnily kromě Německa ve Spojených státech, v Kanadě, Itálii, Španělsku, v Rakousku, Turecku či v Belgii a po sametové revoluci také v České republice, Polsku a rovněž na Slovensku. V roce 1990 se usadil v Podhradí nad Dyjí.

Kristkovo dílo zahrnuje sochy, malby, asambláže i hudbu. Jeho obrazy jsou plné symbolů, významových vrstev a surrealistického vytváření nových světů. Je vypravěčem o nástrahách na cestě dějinami, o bytostech, které dohlédnou do podstaty jevů, o marnosti, ale také o nutnosti kráčet vpřed a hledat bez přestání dál a dál. (www.wikipedia.org)

Podstatnou část Mistrových děl tvoří asambláže, které ho provázejí již od počátků tvorby v 60. letech. Kristkova sbírka jeho dosavadního díla je zpřístupněna na Zámečku Lubo v Podhradí nad Dyjí.

U příležitosti Kristkova významného životního jubilea dostal týdeník Znojemsko svolení, aby ve fotografickém seriálu představil čtenářům onu část jeho tvorby, která je rozseta po celém světě.

Rubrika na straně 11. – v duchu Mistrovy surreální invence – ponese inverzní název Zpětné zrcátko ételitá-sedm-desatěp.

Zpracoval: -KIT-

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *