Dvojjazyčné Gymnázium Dr. Karla Polesného ve Znojmě přijme další studenty

Příjem přihlášek na střední školu končí už v pátek 1. března. Nové studenty přijímá také Gymnázium Dr. Karla Polesného, které opět otevře i dvojjazyčné studium určené pro současné žáky sedmých tříd. Mgr. Drahomíra Denerová, zástupkyně ředitele této školy, nám tuto formu studia přiblížila.


Zdroj: cs.wikipedia.org

Můžete blíže popsat dvojjazyčný typ studia na vaší škole?

Je třeba uvést na pravou míru některé zkreslené informace. Především nejde o jazykovou školu. Jde o gymnázium všeobecné, kde výuka některých předmětů probíhá v jazyce německém, což je nadstandardem tohoto typu studia. Žáci k nám přichází po sedmé třídě a v prvních dvou letech mají mimo běžné předměty zvýšenou hodinovou dotaci němčiny.  Tato výuka je specifická tím, že se plně soustředí na poměrně rychlé zvládnutí jazyka, tedy i volba učebnic se odlišuje od jiných forem studia.  Využíváme učebnice se systematickým přehledem gramatiky v kombinaci se slovní zásobou, cvičeními poslechovými i konverzačními. Němčinu zde vyučují čeští a rakouští učitelé. Právě působení rodilých mluvčích je bezesporu přínosné, neboť ti v největší míře u studentů odbourávají zábrany vyjadřovat se v cizím jazyce.  Společně s českými učiteli organizují i zajímavé jazykové kurzy, projekty a exkurze.  Od března letošního roku přijde do školy další posila z rakouské strany, kolegyně, která u nás působila a po devíti letech, strávených v Bruselu, se k nám na gymnázium opět vrací.

 Zvládnou studenti mimo německý jazyk i jiné jazyky?

Určitě ano. Nelze totiž říci, že by šlo o školu, kde by hlavním jazykem byla němčina. Platí to snad pouze v prvních dvou přípravných letech, neboť němčinu musí žáci zvládnout tak, aby mohla být od 3. ročníku vedena výuka pěti předmětů v němčině. Žáci dosahují úrovně B2 podle Evropského referenčního rámce, což je ještě o jednu úroveň výš, než jsou požadavky současné státní maturity.

Angličtina není však v dalších letech vůbec ochuzena. Od 3. ročníku mají studenti zvýšenou hodinovou dotaci tohoto jazyka oproti jiným typům studia a vzhledem k tomu, že jsou zvyklí mluvit bez problémů a zábran v jednom cizím jazyce, je pro ně snadnější orientace v dalším, a k tomu ještě příbuzném jazyce. I zde má řada studentů dvojjazyčného gymnázia vynikající výsledky, letos se dokonce umístili na předních místech v soutěži „Best in English“.

Proč byste rodičům toto studium doporučovala?

Je to právě již zmiňované výborné zvládnutí dvou cizích jazyků – tedy německého i anglického.

Současným trendem je angličtina, která se ale rychle stává samozřejmostí, a je proto důležité, aby člověk uměl nabídnout více. Prioritou našich studentů by tedy mělo být ovládnutí i dalšího světového jazyka, a to němčiny. Máme řadu absolventů, kteří pracují v německých nebo rakouských firmách, a jejich nadřízení s nimi mluví raději svou mateřštinou než cizím jazykem, třebaže angličtinu také dobře ovládají. Učit se cizí jazyk v dospělosti už není tak lehké. Čím dříve dítě začne, tím lépe.

Je studium náročné?

Nemohu tvrdit, že jde o „procházku růžovou zahradou“. Je řada dětí, které toto studium po dvou přípravných letech opustily, ale i tak získaly pevný základ, ze kterého mohou čerpat nadále. Ti, kteří dvojjazyčné studium dokončili, studují často v zahraničí. Počet absolventů za celou dobu existence tohoto typu studia už překročil tisícovku a jsou většinou úspěšnými osobnostmi. K úspěchu se propracovali ale postupně, svou píli, zodpovědností, zájmem, podporou rodičů i učitelů, snahou něco dokázat a něčeho dosáhnout. Pokud mají rodiče takové děti, které dokáží něco obětovat a usilovně pracovat, děti, které jsou v rodině vedeny ke vzdělání, je toto studium pro ně to pravé.

(PI)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *