Proti kadeřavosti broskvoní

Vzhledem k teplému počasí je žádoucí zvážit preventivní postřik broskvoní proti kadeřavosti listů způsobené houbou Taphrina deformans. Jsou dva způsoby, jak zjistit ten správný termín.


První možností je, že si lupou prohlédneme pupeny broskvoní – pokud se objeví mezi rozevírajícími se šupinami listových pupenů světlé proužky, nastal vhodný čas. Hodně záleží na poloze, kde je strom vysazen, a v neposlední řadě i na odrůdě broskvoně. Dalším signálem ochrany broskvoní proti kadeřavosti je pozorování samičích květních pupenů lísky. Pokud se objeví nepřehlédnutelné karmínově červené štětičky čnělek, je vhodný termín k zahájení ochrany.

Je-li po vyrašení teplé počasí, bude období infekcí krátké (2-3 týdny), a tak stačí pouze jedno ošetření. Dojde-li však po vyrašení k ochlazení, a tím k prodloužení infekčního období (5-6 týdnů), je nutné ošetření opakovat 1-2x. Ošetření v době, kdy se ukazuje načervenalé zdeformování listů, je neúčinné, a tím i zbytečné.

Pro první ošetření jsou vhodné přípravky Champion 50 WP či Kuprikol 50. V odstupu dvou týdnů (dle počasí)  je žádoucí postřik opakovat. Pro další ošetření po vyrašení listových pupenů je vhodné použití organických fungicidů, jako např. Thiram Granuflo (tomuto přípravku končí povolení, a tak bude jen obtížněji k mání), Dithane DG Neotec a další, při rašení je již vhodné se vyhnout měděným postřikům, které mohou způsobit fytotoxicky. Do postřikové jíchy je doporučeno přidat smáčedlo (např. Silwet), které zaručí přilnutí použitých přípravků, a navíc může prodloužit účinnost výše uvedených fungicidů.

-eis-

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *