Římané v pohybu. Když římské legie zaplavily území Germánů ve středním Podunají

Území Moravy a přilehlého Dolního Rakouska v prvních stoletích našeho letopočtu osídlili příslušníci germánského kmene Markomanů. Jejich sídelní území na Dunaji bezprostředně sousedilo s příhraničními provinciemi Římské říše, s níž udržovali povětšinou mírové, obchodní a politické vztahy. Toto poklidné sousedství však bylo v druhé polovině 2. století, za vlády císaře Marca Aurelia, přerváno mimořádně rozsáhlým válečným konfliktem, který do dějin vešel pod označením markomanské války (166–180).Po počátečních germánských vpádech se v nich začala výrazně prosazovat vojenská převaha římské armády, která v závěru konfliktu zaplavila většinu území Markomanů a uvedla celou oblast ve stav efektivní okupace. Její aktivity zanechaly i na našem území výrazné archeologické stopy, jejichž objevování je jednou z hlavních aktivit moravské archeologie. V rámci přednášky tak budou shrnuty hlavní poznatky o přítomnosti římského vojska na území severně od dunajských hranic říše.

Datum: 17. 1. (19.00)

Přednáší: Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D. (Archeol. ústav AV ČR Brno)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *