Nad chvalovickými vinaři bdí svatý Urban

Nové kostely, kaple či boží muka vznikají v současné době jen málokdy. Jednou z výjimek je malá sakrální stavba, která vznikla ve sklepní uličce ve Chvalovicích.O její výstavbě rozhodli členové Spolku chvalovických vinařů na svém shromáždění. Kaplička, snad podle názvosloví spíše boží muka, se nachází na malém náměstíčku zhruba uprostřed sklepní uličky. Druhou prosincovou sobotu ji v rámci malé slavnosti vysvětil farář z místní farnosti Jaroslav Kárník. Jelikož se na vzniku malé stavby zasvěcené svatému Urbanovi podíleli místní vinaři, spíše neformální projev pana faráře se ubíral tímto směrem. Přečetl několik pasáží z knihy Sirachovcovy, které můžeme brát ve vztahu k vínu jako tehdejší určitý kodex chování, která však platí dodnes: Nebuď hrdinou v pití vína, víno totiž zahubilo mnoho lidí. Veselím pro srdce a radostí pro duši je víno, pije-li se včas a jen proti žízni. Bolestí hlavy, hořkostí a potupou je víno, když se pije v hádce a hněvu. Opilost stupňuje hněv hlupáka, až ho zničí, ubírá mu sílu a zasazuje rány. Při pití neurážej souseda a nesměj se mu v jeho veselosti. Neříkej mu potupná slova.

Slova pana faráře podtrhly náboženské i světské písně v podání místního souboru. Následně byla kaplička vysvěcena a bylo požehnáno i vínům místních vinařů.

Stavbu sakrální stavby si vzal na starost místní mistr zedník Jiří Šerka, kovářské práce jsou dílem Jaroslava Kratochvíla z Chvalovic, sochu svatého Urbana vytvořil Jan Pátý. Náklady činily 53 000 korun a uhradil je Vinařský spolek Chvalovice.

Jiří Eisenbruk

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *