Senátní inventura

Znojemský senátor Pavel Štohl, jenž působí v Senátu od roku 2014, z toho poslední dva roky jako místopředseda hospodářského výboru, vstupuje do poslední třetiny svého funkčního období. Při této příležitosti jsme ho požádali o rozhovor.


Pavel Stohl; foto: archiv redakce

Pane senátore, můžete udělat inventuru čtyř let vaší práce v horní komoře Parlamentu České republiky?

Rozsah mé činností je poměrně pestrý, takže odpovědět stručně je složité. Jednu oblast bych přesto vyzdvihl. Jako člen hospodářského výboru jsem byl zpravodajem více než dvaceti navrhovaných účetních a daňových zákonů a snažil se i ve spolupráci s Komorou daňových poradců zabránit některým chybám v těchto zákonech, respektive některými pozměňovacími návrhy jsem navrhované zákony vylepšil.

Budete pokračovat i v následujících dvou letech v hospodářském výboru?

V důsledku toho, že ČSSD ztratila v posledních volbách do Senátu velký počet mandátů, musela opustit místa v hospodářském výboru, a z tohoto důvodu již jeho členem nebudu. Přesto jsem domluven s některými kolegy z tohoto výboru, že budu ve spolupráci s nimi i nadále pomáhat s legislativou účetních a daňových zákonů.

V jakém výboru tedy budete pracovat nyní?

Budu ve výboru pro vzdělávání, kde jsem byl zvolen místopředsedou. Vzhledem k tomu, že ve školství pracuji více než třicet let, je mi tato oblast blízká a budu se snažit využít své dlouholeté zkušenosti. Věřím, že díky členství v tomto výboru budu schopen intenzivněji pomáhat základním a středním školám nejen v našem regionu.

Má senátor takové možnosti?

Senátor nemá sice rozhodovací pravomoce, ale má možnost vykonávat jakousi zprostředkovatelskou roli. To znamená, případný problém může předestřít například na vedení ministerstva a potom ze svého postu sledovat, jak je tento problém řešen. Konkrétně jsem se tímto způsobem snažil pomoci již  v minulém období například kuchařovické Základní škole nebo znojemské střední škole GPOA, jejíž součástí je také Jazyková škola.

Můžete být konkrétnější?

Základní škola v Kuchařovicích nedostala na začátku roku 2018 v řádném termínu ministerský souhlas, aby mohla i nadále existovat. Proto jsme se ve spolupráci i s poslancem Štolpou snažili na ministerstvu školství vysvětlit konkrétní situaci. Nakonec se podařilo, že i díky těmto jednáním ministerstvo další fungování školy schválilo. A co se týká Jazykové školy při GPOA Znojmo, jednalo se o řešení nejasností v pracovně právních vztazích lektorů cizích jazyků, v důsledku čehož byl ohrožen provoz nejenom této jazykové školy v našem regionu. Ale po jednání s paní náměstkyní ministra školství a vyhotovení jejího odborného stanoviska se i tuto věc podařilo dovést do zdárného konce.

Co byste chtěl, kromě pomoci školám, ještě dále prosadit?

Od samého počátku mého senátorství se snažím finančně podporovat pořádání různých sportovních soutěží a turnajů pro děti. Jedná se například o turnaje ve florbalu pro děti ze znojemských základních škol nebo v sálové kopané mladých hasičů. Vzhledem k tomu, že až osmdesáti procetům českých dětí chybí pohyb, budu se snažit ve spolupráci s ministerstvem školství podporovat sportování děti ještě více.

Jak si podporu představujete?

Ministerstvo školství vyhlásilo program Rozhýbejme děti, v rámci kterého chce zvýšit různé pohybové aktivity a soutěže ve školách, školních družinách, sportovních klubech. Existuje možnost získat finanční prostředky pro sportování dětí v rámci programu Můj klub. Chtěl bych společně s různými sportovními kluby a základními školami jednat o co nejširší zapojení do této aktivity. A v rámci propagace na Znojemsku bych rád využil i některé známé sportovce, například mistryni světa v atletice Šárku Kašpárkovou nebo olympijského vítěze v judu Lukáše Krpálka.

A spolupráce se starosty?

Pravidelně pro starosty a jejich spolupracovníky z obecních úřadů organizuji semináře na témata, která by pro ně mohla být přínosná, například v minulosti to byl seminář o možnostech získání dotací z evropských fondů. V tom chci i nadále pokračovat. Vzhledem k tomu, že po podzimních komunálních volbách se na některých obcích výrazně změnilo obsazení zastupitelstev, chtěl bych se s nově zvolenými starosty osobně seznámit a zjistit, co je tíží, a zda by bylo možné jim nějak pomoci.

-TIK-

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *