Ne každý, kdo je proti migrační politice, je rasista

Setkání s právničkou Klárou Samkovou, které se uskutečnilo v Městské knihovně ve Znojmě, bylo mimořádné zajímavé. Věnovala se totiž islámu, tématu, které je v dnešní době velmi ožehavé a vzbuzuje vášnivé debaty. V souvislosti s migrační krizí jsou ve společnosti nejvíce slyšet dva hlasy: odpůrců a stoupenců. Především těch bigotních, protože ti o sobě dávají vědět nejhlasitěji. Takže aniž by si to uvědomovali, mají tento postoj společný. A Klára Samková, která prožila část dětství ve Znojmě, se řadí do skupiny lidí, jimž se muslimské náboženství příčí.


Klára Samková; foto: -bur-

V historii Evropa odvrátila několik vpádů muslimských národů. Ať už to byla Osmanská říše, kterou zastavili vojáci Habsburské monarchie až u Vídně, nebo třeba vpád muslimů na Pyrenejský poloostrov na počátku osmého století. A nyní je islámská hrozba opět před hradbami a možná už také uvnitř.

„Islám se pouze jako jako náboženství tváří, ale ve skutečnosti se jedná o právní a sociální systém, který je naprosto odlišný od evropského. A pokud by tady zvítězil, tak se nám změní celý právní řád a s ním i celá organizace společnosti. Například u nás je stíhaná pedofilie, ale Islám povoluje dětské sňatky. Tak se ptám, jak dlouho asi bude trvat, než se pedofilní komunita prohlásí za muslimy? A pokud by pak vznikla výjimka z trestního zákona pro určitou náboženskou skupinu, přestane právo fungovat, přestane fungovat organizace společnosti a dojde k jejímu rozkladu,“ vyslovila své obavy Klára Samková, která zároveň upozornila, že pokud se někdo staví proti migrační politice, je často automaticky stavěn do pozice xenofoba a rasisty.

Narážela i na další odlišnosti. Zejména na ty, které se odvíjejí od rozdílu mezi islámem a křesťanstvím, protože ač jsou někteří Evropané ateisti, řídí se křesťanskými zásadami, které jsou zde po celá staletí hluboce zakořeněné.

„Je fakt, že euroamerická civilizace má za sebou nesmírné množství hříchů. Kolonialismus, holokaust, vyvraždění indiánů v Jižní Americe, otroctví v Africe. Má za sebou hnusné věci. Ale faktem je, že je to jediná civilizace, která díky svým vědomostem, schopnostem a technickému pokroku, které islámským zemím chybí, je schopna eliminovat bídu v celém světě.

Měli bychom si sami dobře uvědomit, jestli si my sami za sebou stojíme, a jestli to, co naše civilizace vybudovala, stoji za ubránění,“ dodala Klára Samková.

-bur-

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *