Do koláče dotací si kvůli suchu kously Tavíkovice

Jihomoravský kraj pošle na obecní účet skoro čtvrt milionu korun. Budou využity pro revitalizaci toku Dobronického potoka.


Památkově chráněná barokní socha sv. Jana Nepomuckého chrání v Tavíkovicích rybník Kacíř, další cenný zdroj vody. foto: archiv Obce Tavíkovice

Obec se ocitla společně s dalšími šesti na seznamu těch, které Kraj zařadil do dotačního programu Podpora boje proti suchu. Při snaze zmírnit jeho dopady je zásadním problémem snížená schopnost moravské krajiny zadržovat vodu. Dobronický potok je jedním z takových případů.

„Opravovat budeme asi padesát metrů délky potoka. Při větším dešti tu velká voda opakovaně vymlela koryto a zbavila ho kamenů. Voda se valí a nezůstává. V těch místech dochází navíc k sesuvu půdy a je nebezpečí, že může dojít k dalšímu,“ sdělil starosta Vladimír Tesař.

Záchranné práce přijdou celkově na necelého půl milionů, zbytek zaplatí sama obec ze svého rozpočtu.

Podle jihomoravského radního Petra Hýblera je jižní Morava jednou z oblastí v republice nejvíce ohrožených suchem.

„Tento fenomén negativně ovlivňuje celou řadu ekosystémových služeb od zemědělské a lesní produkce, přes půdní funkce a biodiverzitu, kvalitu života obyvatel a v některých situacích i turistický ruch. Právě podobné projekty, které jsme podpořili z krajského rozpočtu, posílí retenci vody v krajině, přispějí k lepšímu hospodaření s povrchovou a podzemní vodou, a budou tak mít vliv na zmírnění dopadu klimatické změny,“ říká brněnský radní.

Ve znojemském regionu aktuálně nejvyšší intenzitu sucha vykazuje půda kolem Hrádku a Dyjákovic a dále potom kolem Ctidružic, Blížkovic a také kolem Grešlového Mýta.

Alžběta Janíčková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *