Znojemský archiv vydal poklady

Jedno století je úctyhodný věk nejen pro člověka. Kdo jiný, než právě znojemský archiv by měl připomínat tak významnou událost, jakou je 100. výročí založení Československé republiky. Zmíněná instituce společně s dalšími pobočkami Moravského zemského archivu zalovila ve svých vzácných archiváliích a výsledkem je skutečně mimořádná a právě zpřístupněná výstava o formování jihomoravské hranice po roce 1918.


K vidění je ve Znojmě jen jeden měsíc, a zájemci by proto neměli příliš její návštěvu odkládat. Připomenout si důležité události, které formovaly náš region, je pro každého z nás velmi užitečné.

Celá řada vystavených dokumentů se váže nejen ke vzniku samostatného Československa, ale připomíná i důležité momenty, které tomu předcházely. Včetně vypuknutí první světové války. Samotné přebírání moci orgány nově vzniklého státu v našem příhraničním regionu bylo pak poznamenáno snahami německy mluvících obyvatel o odtržení.

„Konflikty mezi oběma národnostmi pokračovaly i po vzniku republiky. Napětí mezi Čechy a Němci ve Znojmě vyvolalo sčítání lidí v roce 1921, při kterém získalo české obyvatelstvo překvapivou převahu,“ dočtete se mimo jiné na instalovaných panelech výstavy.

Nechybí ani připomínka první české střední školy založené v roce 1919 na Komenského náměstí, první návštěvy prezidenta Tomáše G. Masaryka a řady dalších mezníků regionální historie včetně hospodářské blokády na Znojemsku.

Nutno ovšem podotknout, že zpřístupněné ucelené informace nespadly z nebe, ale bylo třeba je často zdlouhavě a trpělivě vyhledávat v dobových pramenech. Pracovníkům archivu proto patří za jejich iniciativu dík.

„Za sto let jsme mnohé získali, ale také mnoho ztratili. Získali jsme nezávislost, ale za protektorátu ji ztratili. Posléze v roce šedesát osm jsme ztratili znovu nabytou svobodu, ale také inteligenci, co odešla do emigrace,“ zaznělo mimo jiné při příležitosti otevření výstavy.

Co ale nesmíme nikdy ztratit, to je naše paměť a vzpomínky. Jsou šancí pro příští generace čerpat z nich poučení.

Alžběta Janíčková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *